با عرض پوزش ،جهت رفع هر گونه سوء استفاده و واکنش های حزبی از عکس های منتشره ،برخی از عکس ها حذف گردید.
روزهای غباری را میتوان در چهره تک تک این به ظاهر آدمان جست.آدم؟ شاید لفظ نیمه جاندار لایق تر باشد.گذر در تاریک خانه بی خیالی و هرزگی شاید بهشت این بی غیرتان بود و بس. این است قدم زدن در آخرین بن بست زندگی

سرای اعتیاد

لوکس و بی منت.خانه ای که دو دیواری است تا چهار دیوار !

آخرین بن بست زندگی

چهارشنبه، 11 بهمنماه 1385  نظرات55

باربی کیو؟یا منقل عمومی

باربی کیو یا منقل عمومی ! چیزی بهتر از این واژه به نظرم نمیرسه
خواب در آرامش

آسوده بخواب شازده! خدا روزی رسان است .فقط کمی اطرافت را مرتب کن و ساعت را برای تاپ ساختن کوک کن!دشمنت شرمنده.سرت را چون مرد بالا بگیر

غذای بخور و نمیر !

گرم گرم

غدای نذری و رفیق نایاب!
قهرمان این ماجرا، مهندس تزریق،آخر پرتره! رعایت کننده حال دیگران جهت اشتراک سرنگ

بی خیال

بیزینس من!غرق در سرمایه و  سودهای بیکران .سرمایه دار دنیایی از حباب

امان از روزی که رگ بی صاحب پیدا نشه ،کار به کجاها میکیشه!ابروهایی گره کرده که نشان از تبحر در گند زدن به زندگی و روحش دارد.

نوبت کیست؟


دم رفیق با معرفت گرم.خودم تو خماریت جبران میکنم!پس نوبت من کی میرسه؟

خواب در بیداری

نگه نکن برو نوبت بگیر!
دو عدد توپ فوتبالبرای شروع بد نیست، لطفا لبخند بزنید

اعتیاد بلای خانمان سوز

تنها نکته عبرت آموز این پرونده