« داستان سرقت سمند در 8 ثانیه | صفحه اصلی | گوشیهایی که از تکنولوژی DVB-H پشتیبانی میکنند »

پخش برنامه های تلویزیونی روی گوشی همراه

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=662

درباره

این صفحه حاوی یک نوشته از وبلاگ که در March 15, 2008 12:54 PM ارسال شده می باشد.

ارسال قبلی این وبلاگ داستان سرقت سمند در 8 ثانیه بوده است.

ارسال بعدی این وبلاگ گوشیهایی که از تکنولوژی DVB-H پشتیبانی میکنند است.

در صفحه اصلی و یا با دیدن آرشیو می توانید موارد خیلی بیشتری پیدا کنید.