« پخش برنامه های تلویزیونی روی گوشی همراه | صفحه اصلی | آشنایی با سرشناس ترين چهره هاي شبکه القاعده »

گوشیهایی که از تکنولوژی DVB-H پشتیبانی میکنند

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=663

درباره

این صفحه حاوی یک نوشته از وبلاگ که در March 15, 2008 2:14 PM ارسال شده می باشد.

ارسال قبلی این وبلاگ پخش برنامه های تلویزیونی روی گوشی همراه بوده است.

ارسال بعدی این وبلاگ آشنایی با سرشناس ترين چهره هاي شبکه القاعده است.

در صفحه اصلی و یا با دیدن آرشیو می توانید موارد خیلی بیشتری پیدا کنید.