« وقتی عکاس رویترز به هیچ سوژه ای نه نمیگوید! | صفحه اصلی | 11 دلیل برای آنکه MacBook Air یک محصول کاملاً شکست خورده است »

انقلاب تلفن همراه در افغانستان

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=595

درباره

این صفحه حاوی یک نوشته از وبلاگ که در January 18, 2008 12:21 PM ارسال شده می باشد.

ارسال قبلی این وبلاگ وقتی عکاس رویترز به هیچ سوژه ای نه نمیگوید! بوده است.

ارسال بعدی این وبلاگ 11 دلیل برای آنکه MacBook Air یک محصول کاملاً شکست خورده است است.

در صفحه اصلی و یا با دیدن آرشیو می توانید موارد خیلی بیشتری پیدا کنید.