« شبیه سازی حالت خروج روح از بدن با استفاده از عینکهای مجازی | صفحه اصلی | تعداد دستگاه‌هاي ام آر آي در تهران پنج برابر لندن است »

افتتاح رسمی سایت وردپرس فارسی

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=11

درباره

این صفحه حاوی یک نوشته از وبلاگ که در September 2, 2007 11:05 AM ارسال شده می باشد.

ارسال قبلی این وبلاگ شبیه سازی حالت خروج روح از بدن با استفاده از عینکهای مجازی بوده است.

ارسال بعدی این وبلاگ تعداد دستگاه‌هاي ام آر آي در تهران پنج برابر لندن است است.

در صفحه اصلی و یا با دیدن آرشیو می توانید موارد خیلی بیشتری پیدا کنید.