« قالیباف بعنوان رئیس جمهور آینده ایران انتخاب شد! | صفحه اصلی | تصاویری از باریک ترین ساختمان دنیا! »

توييتر۱۰۰ درصد ايراني هم آمد

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=456

درباره

این صفحه حاوی یک نوشته از وبلاگ که در July 15, 2007 11:33 AM ارسال شده می باشد.

ارسال قبلی این وبلاگ قالیباف بعنوان رئیس جمهور آینده ایران انتخاب شد! بوده است.

ارسال بعدی این وبلاگ تصاویری از باریک ترین ساختمان دنیا! است.

در صفحه اصلی و یا با دیدن آرشیو می توانید موارد خیلی بیشتری پیدا کنید.