« پزشك بدخط! | صفحه اصلی | چگونه کامپیوتر خود را بدون هیچ برنامه ای به طور اتوماتیک خاموش کنیم »

نسخه تحت وب Yahoo Messenger(بدون نیاز به نرم افزار)

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=379

درباره

این صفحه حاوی یک نوشته از وبلاگ که در May 8, 2007 12:54 PM ارسال شده می باشد.

ارسال قبلی این وبلاگ پزشك بدخط! بوده است.

ارسال بعدی این وبلاگ چگونه کامپیوتر خود را بدون هیچ برنامه ای به طور اتوماتیک خاموش کنیم است.

در صفحه اصلی و یا با دیدن آرشیو می توانید موارد خیلی بیشتری پیدا کنید.