« محسن نامجو؛ موزیک در تدابیر شدید امنیتی | صفحه اصلی | رد پای چهل ساله شکنجه دیپلماتهای ایرانی در عراق (تصویری) »

چرا کارکنان گوگل در هنگام کار،دمپایی به پا میکنند؟

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=340

درباره

این صفحه حاوی یک نوشته از وبلاگ که در April 11, 2007 3:23 PM ارسال شده می باشد.

ارسال قبلی این وبلاگ محسن نامجو؛ موزیک در تدابیر شدید امنیتی بوده است.

ارسال بعدی این وبلاگ رد پای چهل ساله شکنجه دیپلماتهای ایرانی در عراق (تصویری) است.

در صفحه اصلی و یا با دیدن آرشیو می توانید موارد خیلی بیشتری پیدا کنید.