« شوخی مایکروسافت با طرفداران ایران برخوردار از دانش هسته ای! | صفحه اصلی | تصاوير جنجالي ديدار قاليباف از غسالخانه »

داستان مووبل تایپ و شرکت سیکس اپارت

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=78

درباره

این صفحه حاوی یک نوشته از وبلاگ که در October 23, 2006 9:06 AM ارسال شده می باشد.

ارسال قبلی این وبلاگ شوخی مایکروسافت با طرفداران ایران برخوردار از دانش هسته ای! بوده است.

ارسال بعدی این وبلاگ تصاوير جنجالي ديدار قاليباف از غسالخانه است.

در صفحه اصلی و یا با دیدن آرشیو می توانید موارد خیلی بیشتری پیدا کنید.