« شماره 4 ماهنامه رونا منتشر شد | صفحه اصلی | داستان مووبل تایپ و شرکت سیکس اپارت »

شوخی مایکروسافت با طرفداران ایران برخوردار از دانش هسته ای!

http://www.iritn.com/index.php?action=show&type=news&id=12110

درباره

این صفحه حاوی یک نوشته از وبلاگ که در October 20, 2006 1:20 PM ارسال شده می باشد.

ارسال قبلی این وبلاگ شماره 4 ماهنامه رونا منتشر شد بوده است.

ارسال بعدی این وبلاگ داستان مووبل تایپ و شرکت سیکس اپارت است.

در صفحه اصلی و یا با دیدن آرشیو می توانید موارد خیلی بیشتری پیدا کنید.