« شمس الواعظین: خاتمی قهرمان استخرها بود نه دریاها | صفحه اصلی | هجوم زائران مسيحي براي ديدن چهره مسيح »

روزنامه آسیا:ICT ایرانی در هفته‌ای كه گذشت

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=30

درباره

این صفحه حاوی یک نوشته از وبلاگ که در July 30, 2005 9:36 AM ارسال شده می باشد.

ارسال قبلی این وبلاگ شمس الواعظین: خاتمی قهرمان استخرها بود نه دریاها بوده است.

ارسال بعدی این وبلاگ هجوم زائران مسيحي براي ديدن چهره مسيح است.

در صفحه اصلی و یا با دیدن آرشیو می توانید موارد خیلی بیشتری پیدا کنید.