« برای عباس معروفی که به خواب رفته است | صفحه اصلی | تصاوير منتشر نشده از انفجار قطار در نيشابور »

برنامه اي براي منطبق کردن عکس ها بر روي هم

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=39

درباره

این صفحه حاوی یک نوشته از وبلاگ که در April 15, 2005 11:47 PM ارسال شده می باشد.

ارسال قبلی این وبلاگ برای عباس معروفی که به خواب رفته است بوده است.

ارسال بعدی این وبلاگ تصاوير منتشر نشده از انفجار قطار در نيشابور است.

در صفحه اصلی و یا با دیدن آرشیو می توانید موارد خیلی بیشتری پیدا کنید.