Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

پنجشنبه، 13 آذرماه 1382 | December 04, 2003
زنده باد تروريست

هورا بکشيد .دستها را به هم گره کنيد و حلقه شادی بسازيد.به جشن و پايکوبی بپردازيد و به هم ميهنان ايرانی در سراسر ايران تبريک بگوييد.ما برگزيده شديم .دنيا ما را انتخاب کرد. ما هم اکنون در کانون توجه همگان هستيم . فرصت را از دست ندهيد و خود را مطرح کنيد.بگذاريد جهانيان ببينند که ما هم هستيم بياييد سفره های فخر را جلوی چشمان اجنبی ها فرش کرده تا آنها بدانند از اين که به عنوان دومين کشور تروريست انتخاب شده ايم در پوست خود نميگنجيم. ميدانيد گوی سبقت را چه کشوری ربوده ايم؟ اسرائيل . نژاد پرستان خونخوار که جنايات و مصيبت هايشان از چشم هيچ کس پوشيده نيست. چه فکر ميکنيد ؟ گمان ميکنيد به ما افترا زده اند که ما را پس از نام اسرائيل قرار داده اند؟ همانطور که همه ما و همه دنيااذعان ميکنيم اسرائيل تروريستی بيش نيست و در آن شک نميکنيم ومورد تايید همه است پس مطمئن باشيد همانها که اسرائيل را انتخاب کردند بر تروريست بودن ما هم صحه گذاشتند و بر آن شکی ندارند و ما و آنها طبق تعريف تروريست دارای يک فصل مشترک هستيم بنابراین من ما هم يک تروريستيم .يک انسان مخوف ويا شايد حيوان .يک حيوان خونخوار و درنده! اين خبر به اندازه کافی اعتبار و منزلت ما را به کف کشيد و تراژدی کثيفی را رقم زد تا اينکه حادثه ننگين ورزشگاه آزادی حين بازی ايران-کره شمالی رخ داد.اين ديگر مهر تاييد بر خرابکار بودن يا به زبان سياسی تروريست بودن ماست و اين نشان داد که بيخود بی جهت ما را انتخاب نکردند و مغرضانه قضاوت نکرند.
اينک بايد به خود بباليم که حمل اسلحه را در شان خود ندانسته و با کمتر از نارنجک و بمب و انفجار حال نميکنيم و كمترين هنرمان حمل مواد منفجره است.وقتی از ديد واقع بينانه اين قضيه را مورد بررسی قرار ميدهيم بايد گفت که هدفی جر زهر چشم گرفتن از کشوری که در رتبه سوم (کره شمالی)ما قرار گرفته بود نداشتيم و شايد با اين کار اختلاف خود را با آن کشور زياد و گوی سبقت را برباييم. شايد هم اهداف بزرگتری چون رسيدن به رتبه اولی مد نظر است.پس آماده باش اسرائيل که ما بپا خاستيم. (( دستها را به هم گره کنيدو حلقه شادی بسازيد .اينک به آرامی چشمان خود را ببنديد و دستها را بالا ببرید و حين چرخش با زمزمه کنيد : زنده باد ايران زنده باد تروريست! ))


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics