Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

جمعه، 25 بهمنماه 1381 | February 14, 2003
ولنتاين مبارک

ولنتاين مبارک
اين روز هم مثل روزهايي که مثل ابر و باد ميرن و ميان فرا رسيد سالروز شهادت ولنتاين مقدس و روزي که عشاق بايد بهترين روز رو که فقط و فقط به خودشون اختصاص داره رو جشن بگيرن و با شاخه گل از هم پذيرايي کنن
خوش قدمي اين روز خوب و ماندني با بارش زيباي برف آغاز شده و در اين هواي سرد زمستاني در کنار هم به يک چيز فکر ميکنيم :عشق عشق عشق


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics